X
Illustrasjon - Kuler 1@2x
  • Rådgiving og proaktiv oppfølging av din bedrift
  • Regnskap som skytjeneste
  • Lønn & HR
  • Årsoppgjør
  • Budsjett, analyser og økonomisk planlegging
  • Ledelses- og styringsrapporter
Ønsker du å utvide døgnet?
Vi har verktøy for sånt! Legg regnskapet over i vår skybaserte løsning og automatiser tidskrevende prosesser.
Illustrasjon - Papirfly@2x
Nye digitale verktøy effektiviserer arbeidsdagen

Våre skybaserte løsninger automatiserer oppgaver som tradisjonelt har krevd mye kapasitet. Denne kapasiteten kan du nå overføre til dine kjerneområder. Med våre web-baserte økonomi- og regnskapsprogram har du alt du trenger, ferdig integrert i ett komplett system. Nøkkelord er skalerbart, fleksibelt og effektivt. Systemet håndterer alle formater for inn- og utgående bilag, og alle funksjoner er ferdig integrert; elektronisk mottak, attestering, bokføring og bank.  Rapportering og oppslag med drill down på bilagsnivå.

Med våre systemer kan du tilpasse bilags- og arbeidsflyt skreddersydd din bedrifts behov. Kunde og regnskapsfører jobber i samme system, derfor kan du for eksempel utføre store deler av bilagshåndteringen selv. Ekstern regnskapsfører og revisor har selvfølgelig fri brukertilgang.

Vi setter i gang en kjedereaksjon
som vil gi deg mer effekt og bedre tid.
Illustrasjon - Kjedereakson@2x

Ansatte

Inger Løkkeberg
E-post: inger@vingman.no

Telefon: 957 73 416

Inger Løkkeberg

Økonomikonsulent

Laila Nortvedt
E-post: laila@vingman.no

Telefon: 982 84 937

Laila Nortvedt

IT og markedsansvarlig

Sonja Proos
E-post: sonja@vingman.no

Telefon: 995 57 946

Sonja Proos

Økonomikonsulent

Siv Bråthen
E-post: siv@vingman.no

Telefon: 400 64 889

Siv Bråthen

Økonomikonsulent

Kristin Skjølaas
E-post: kristin@vingman.no

Telefon: 479 23 610

Kristin Skjølaas

Økonomikonsulent

Gunhild Myhren
E-post: gunhild@vingman.no

Telefon: 908 87 352

Gunhild Myhren

Økonomikonsulent

Anne Fridheim
E-post: anne@vingman.no
Telefon: 934 00 421

Anne Fridheim

Økonomikonsulent

Nida Akram
E-post: nida@vingman.no
Telefon: 920 92 074

Nida Akram

Aut. Regnskapsfører

Camilla Holtungen
E-post: camilla@vingman.no

Telefon: 976 30 360

Camilla Holtungen

Økonomikonsulent

Marit Eng
E-post: marit@vingman.no

Telefon: 997 02 285

Marit Eng

Aut. Regnskapsfører

Maria Allen Dagsleth
E-post: maria@vingman.no 

Telefon: 406 94 540

Maria Allen Dagsleth

Aut. Regnskapsfører

Hilde Iren Berg
E-post: hilde.iren@vingman.no

Telefon: 482 36 235

Hilde Iren Berg

Økonomikonsulent

Øydis Engedal
E-post: oydis@vingman.no

Telefon: 957 49 917

Øydis Engedal

Faglig leder

Frida Stuveseth
E-post: mailto:frida@vingman.no

Telefon: 954 62 150

Frida Stuveseth

Økonomikonsulent

Kadir Keklik
E-post: kadir@vingman.no

Telefon: 969 90 990

Kadir Keklik

Økonomikonsulent

Anette Bråthen
E-post: anette@vingman.no

Telefon: 476 69 104

Anette Bråthen

Økonomikonsulent

Finn Vegard Nordhagen
E-post: finn.vegard@vingman.no

Telefon: 971 77 790

Finn Vegard Nordhagen

Aut. Regnskapsfører

Halvard Rype
E-post: halvard@vingman.no

Telefon: 951 06 105

Halvard Rype

Daglig leder

Kontakt oss

Tollbugata 115, 3041 Drammen

+47 32 26 43 20

 post@vingman.no