Finn Vegard Nordhagen er en av våre mest erfarne autoriserte regnskapsførere. Han startet i Vingman i 2016, og kom fra stillingen som avdelingsleder i Visma Bærum hvor han ledet et team på 30 regnskapsførere.

Finn Vegard fremhever sjelden seg selv, men av kollegaer har vi fått vite at han har vært profesjonell syklist, og at han ble Norgesmester i landeveissykling i 1989!  Under vårt intervju med Nordhagen får vi vite hvordan han bruker sin erfaring som toppidrettsutøver, om lagarbeid, og hva som kreves av dagens regnskapsførere. Han forteller også om sine tanker om næringslivet i Drammen etter Covid-19.

13. november, 2020

Hva skal til for å lykkes som regnskapsfører i dag?

– Regnskapsjobben har blitt revolusjonert de siste årene. Mye av arbeidet er nå digitalisert, og få tall legges inn manuelt. Det gjør regnskapene nesten sanntidsoppdaterte – og vi nærmer oss papirløse regnskap. Med dette har jobben endret seg fra å føre bilag, til å være rådgiver for kundene. Å være god rådgiver innebærer å hjelpe våre kunder med å ta riktige økonomiske beslutninger. Vi er rett og slett «Vingmenn» – alltid ved kundens side.

Kreves det andre ferdigheter som «rådgivende regnskapsfører»?

– Ja, den nye regnskapsførerrollen krever andre ferdigheter enn man trengte i regnskapsføreryrket for noen år siden: I bunnen bør man være analytisk og ha interesse for tall. Man bør også ha interesse for bruk av teknologi, spesifikt hvordan ny programvare kan gjøre kundens bedrift mer effektiv. Vi har mye kundekontakt så det er viktig å like å kommunisere med mennesker.

Hvordan bruker du din tidligere erfaring som toppidrettsutøver i Vingman?

– Jeg liker å jobbe mot et mål – på samme måte som jeg jobbet for å nå mine mål som syklist. Målet bør være tidsbestemt og realistisk. Jeg deler opp hovedmål i milepæler – f.eks. å ferdigstille en delrapport til et årsoppgjør.
– Idretten har lært meg selvdisiplin og at det er viktig å drive seg selv for å fullføre oppgaver. Som regnskapsfører er tidsfrister endelige – om nødvendig må vi legge ned ekstra timer for å levere i tide.

Smitter dine konkurranseegenskaper over på eiendomsteamet du leder?

– Et ønske om å vinne var drivkraften for å legge ned store mengder trening da jeg syklet profesjonelt. Alle har nok ikke samme vinnermentalitet som meg, og jeg har nok blitt mer og mer lagspiller med årene.
– I Vingman jobber vi også for å «vinne». Ved å levere kvalitetstjenester til våre kunder «vinner» vi nye kunder. Men, alle kan ikke alt. Derfor er lagspill viktig slik at vi utnytter hverandres kompetanse – til beste for våre kunder.

«I Vingman jobber vi også for å “vinne”. Ved å levere kvalitetstjenester til våre kunder «vinner» vi nye kunder.»

Finn Vegard Nordhagen

Hva tenker du er viktig for at ditt team skal prestere best mulig – og kan du se paralleller fra sykkel teamet?

– Folk må trives for å prestere, og det sosiale aspektet er viktig. Jeg opplevde konkurranseidretten som mye råere, spesielt i Syd-Europa der jeg konkurrerte. Det var rette kommandolinjer og ytringer fra oss ryttere ble sjelden hørt. Et slikt autoritært system fungerer ikke i norske bedrifter. Jeg ble herdet i min tid som syklist, men jeg har blitt mer «avslepet i kantene» i løpet av min arbeidskarriere

Hvordan skaper du trivsel hos dine medarbeidere?

– Ansatte har ulike behov, og de motiveres på ulikt sett. Som teamleder er min viktigste oppgave å bidra til bedre medarbeiderskap og utvikling av ferdigheter hos mine medarbeidere. Foruten et godt miljø er det viktig at alle har eierskap til våre mål. Det innebærer at målene bør konkretiseres for den enkelte ansatte.

Ditt team jobber med eiendomsbransjen – spesielt næringseiendom.
Hvordan har dette markedet endret seg etter Covid-19 pandemien?

– Allerede før Covid-19, kunne vi se at handelsbedriftene hadde det tungt. Drammen har vært mettet med fysisk detaljhandel, og det segmentet har vært en tikkende bombe. Nå som COVID-19-pandemien har tvunget flere forbrukere til å handle online, har overgangen til e-handel akselerert. Flere butikker har blitt tvunget til å legge ned. Det igjen rammer utleiefirmaene.
– Leietakere blir forsiktige med å inngå langsiktige kontrakter pga. usikkerhet. Utleiere bør ha en tett dialog med sine leietakere og tilby skreddersydde løsninger, f.eks. mer fleksible kontrakter.

Hva tenker du om detaljhandelen i Drammen på lengre sikt?

– Jeg tror pendelen kommer til å snu. Nettbasert salg vil fortsette å øke, men jeg tror ikke på en overgang til kun nettsalg. Vi vil se andre typer konsepter, f.eks. butikker med showrom der man kan prøve, bestille og få levert hjem.
– Jeg tror også på en oppblomstring av spesialbutikker igjen. Forbrukere kjøper ikke bare produktet, men også den faglige ekspertisen. Et eksempel på en slik bedrift er Bjørn Myhre Sport i Krokstadelva.

Er det et område i Drammen du vil trekke fram som har vekst-potensiale?

– Det skjer mye spennende på Strømsø, spesielt langs elven med nytt hotell, business senter, oppussing av Kings og spennende restauranter som Frukt og Grønt. Jeg tror på en ytterligere oppblomstring av bedrifter på Strømsøsiden. Det blir spennende å følge med på utviklingen av området rundt Tangen.

Hvilke typer bedrifter tenker du vil etablere seg i Drammen? Og hva skal til for at de skal lykkes?

– Jeg tror flere kunnskapsbedrifter vil etablere seg i Drammen. Å lykkes med å selge kunnskap handler om å forstå kundens behov – helst forstå behovene før kunden. Bedrifter som bidrar til å forenkle jobben for sine kunder vinner. De knytter kundene enda nærmere seg og får lojale kunder.

Har du eksempel fra deres eiendomskunder?

– Større eiendomsfirmaer har behov for vurdering av lønnsomhet av hver enkelt enhet. De er også opptatt av å vurdere risiko i eiendomsprosjekter, både i prosjekter og på selskapsnivå.
– Vi kan bistå med å sette opp et skreddersydd rapporteringssystem for disse kundene slik at de får god oversikt over økonomi og risiko før beslutninger fattes.

Til slutt Finn Vegard; Hva er bra med å jobbe i Vingman?

Hos oss får man forretningsnære oppgaver – alt fra å vurdere lønnsomhet i et eiendomsprosjekt til å foreslå hvordan en kunde kan spare kostander, ved for eksempel å endre rutiner eller benytte seg av ny programvare.
– Vi har mye kompetanse på huset, og for den som ønsker å utvikle seg, er Vingman en svært god arena.
– Miljøet i Vingman er meget godt. Vi er kjent for å ta vare på våre ansatte. Som kompetansebedrift oppfordres ansatte til å tenke selv og ta ansvar for egen utvikling. Det bidrar til motiverte ansatte.

Oppsummering og kjernepunkter fra intervjuet med Finn Vegard:

1) Strukturer hverdagen som idrettsutøvere.

Mål-strategi – tankegang: Sett deg mål og definer hva du må
gjøre for å nå målene. Tidsfrister er hellige. Ikke gi deg før du
er i mål.

2) Kommunikasjon er nøkkelen for en sterk lagånd.

Prestasjonskulturen i en bedrift avhenger i stor grad hvordan
de ansatte kommuniserer med hverandre. Vær åpen og prøv å
lære hverandre å kjenne.

3) Ingen vinner alene.

En vinnerkultur skapes ved at alle føler seg verdsatt. Å skape
en vinnerkultur handler også om å se alle.

4) Se etter små forbedringer hver dag:

Det trenger ikke være store tall hele tiden. Når du feirer små
forbedringer, vil flere ansatte ta initiativ til nye forbedringer. Små forbedringer
over tid kan bety gigantiske steg!

1) Strukturer hverdagen som idrettsutøvere.

Mål-strategi – tankegang: Sett deg mål og definer hva du må gjøre for å nå målene. Tidsfrister er hellige. Ikke gi deg før du er i mål.

2) Kommunikasjon er nøkkelen for en sterk lagånd.

Prestasjonskulturen i en bedrift avhenger i stor grad hvordan de ansatte kommuniserer med hverandre. Vær åpen og prøv å lære hverandre å kjenne.

3) Ingen vinner alene.

En vinnerkultur skapes ved at alle føler seg verdsatt. Å skape en vinnerkultur handler også om å se alle.

4) Se etter små forbedringer hver dag:

Det trenger ikke være store tall hele tiden. Når du feirer små forbedringer, vil flere ansatte ta initiativ til nye forbedringer. Små forbedringer over tid kan bety gigantiske steg!