Hjem>Lønn og HR

Lønn og HR

– vi forenkler din hverdag
og du har full kontroll!

Kjernen i våre regnskapstjenester bygger på
teknologi og automatisering av prosesser for
selskapets interne aktiviteter.

Overlat lønnsadministrasjonen til oss

Det er krevende å holde seg oppdatert på regler innen lønn og skatt. Derfor overlater de fleste av våre kunder lønnsadministrasjonen til oss. Foruten faglig kompetanse har vi systemene som gjør at vi i håndterer lønn mer effektivt enn om våre kunder skal gjøre jobben selv.

Din sparringspartner innen HR

I små bedrifter blir HR lett oversett. Mange gründere får virksomhetene sine i gang, men sliter med ledelse av mennesker når virksomheten begynner å blomstre. Å administrere en stab tar tid, og det krever spesifikke ferdigheter. HR er et kompetanseområde mange bedriftseiere mangler.

Våre eksperter kan bistå med implementering av administrative systemer for HR-administrasjon, som vil frigjør ledere fra daglige personaloppgaver. Vi kan også bistå ledere i å løse konflikter eller være sparringspartner innen HR spørsmål på kort eller lang sikt.

Vil du slippe å håndtere
lønn selv?

La oss ta over arbeidet. Det sikrer riktig lønn, arbeidsgiveravgift og offentlig rapportering. Og selvfølgelig svarer vi på alle dine ansattes spørsmål direkte.

Fyll ut skjema,
så tar vi kontakt med deg