HR-tjenester

– effektive og gode rutiner = økt lønnsomhet

De menneskelige ressursene er den største drivkraften i fremtidens virksomheter, og de ansatte må motiveres og styres effektivt for å skape best mulig resultater.

Vi kan være din partner i ulike HR-oppgaver

Arbeidskontrakter

Det er krav om at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale ved alle typer ansettelsesforhold. Arbeidsavtalen mellom deg som arbeidsgiver og arbeidstaker regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet. Vi hjelper deg med å utarbeide avtaler – både standard- og skreddersydde kontrakter.

Personalhåndbok

En god personalhåndbok er et oppslagsverk for hele virksomheten. Den legger til rette for at de ansatte følger bedriftens retningslinjer.
Ved å bli kjent med din bedrift, kan vi bistå med rutineendringer, og utarbeide en komplett personalhåndbok. En god håndbok er tidsbesparende for ansatte og ledelse.

Oppfølging av sykemeldte

Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere tar tid og koster penger. Effektiv håndtering av sykefraværsoppfølging bidrar til at sykemeldte kommer raskere tilbake i arbeid. Som arbeidsgivere må du forholde deg til retningslinjer for hvordan sykemeldte skal følges opp. Vi kan hjelpe til.

HR-Systemer

Skybaserte HR-system gir bedre, raskere og enklere HR-styring, og ikke minst sikker lagring av data til den enkelte ansatte. De ansatte får tilgang gjennom egne rettigheter, slik at de selv kan oppdatere informasjon som er lagret om dem i systemet. Vi hjelper deg gjerne med å finne det eller de systemene som dekker dine behov.

3 grunner til å flytte HR-administrasjonen til skyen

Systemer øker engasjement

Systemene bidrar til at ansatte får kontroll over egen hverdag og sørger for tettere oppfølging og toveis informasjonsutveksling mellom ansatte og ledere som legge til rette for en god tilbakemeldingskultur. Alt dette bidrar til å øke medarbeiderengasjement.

Mobilregistrering forenkler rutiner

Lettvinte, mobile løsninger som lar de ansatte registrere eget fravær eller søke om ferie, tas godt imot – og blir i tillegg et godt verktøy når årets ferieavvikling skal planlegges.

Helhetlig oppfølging av hver ansatt

Sky-systemer for medarbeiderutvikling gjør det lettere å følge opp hver enkelt medarbeider. En mer tilpasset oppfølging gir de ansatte bedre muligheter til å vokse og utvikle seg i jobben. Tett oppfølging er også et viktig verktøy for å redusere og forebygge sykefravær. Medarbeiderne gis mer kontroll, og HR-avdelingen spares for en rekke arbeidstimer.

Vil du vite mer om
våre HR-tjenester?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat om hvilke HR-stjenester som vil passe din bedrift.

Enten om du ønsker å gjøre hele eller deler av regnskapet selv, står vi klare for å bistå deg og din bedrift!

Fyll ut skjema,
så tar vi kontakt med deg