Hjem>Personvernerklæring

Personvernerklæring

for Vingman AS

Om personvernerklæringen

Vi i Vingman AS behandler personopplysninger i henhold til norsk og europeisk personvernlovgivning. Denne personvernerklæringen gir viktige opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har hvis vi behandler personopplysninger om deg.

Det er Vingman AS som er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Vårt org.nr. er 976328426 og vår adresse er Tollbugata 115, 3041 Drammen.

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med:

Ansettelsesforhold
Markedsføring
Bruk av våre sider i sosiale medier, herunder Facebook.
Bruk av våre hjemmesider www.vingman.no

Vi behandler kun de opplysningene som er nødvendige og som vi har lovlig grunnlag for å behandle, og lagrer dem kun så lenge vi anser det nødvendig ut fra formålet.

Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men noen personopplysninger vil kunne være nødvendig for at vi skal kunne tilby deg våre tjenester. For eksempel må vi ha din kontaktinformasjon for å kunne besvare dine henvendelser.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller du vil utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt på post@vingman.no eller 32 26 43 20.

Viktige definisjoner

 • Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg
 • Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, herunder innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting.
 • Cookies eller informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Kundeopplysninger og tjenesteleveranser

All informasjon Vingman AS samler inn, behandler eller arkiverer som følge av levering av regnskapstjenester eller lønnstjenester, blir kun fulgt opp i henhold til oppdragsavtale og databehandleravtale. Ved tjenestelevering er Vingman AS databehandler og har kun plikter og ansvar som databehandler.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Besøk på våre nettsider

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med besøk på våre nettsider. Det gjør vi for å utvikle våre nettsider og tilpasse våre tjenester, samt for å iverksette nødvendige tiltak for å forhindre misbruk av våre tjenester. Enkelte av opplysningene blir automatisk generert, f.eks. ved bruk av informasjonskapsler (forutsatt at du har akseptert cookies). Vi anonymiserer IP-adresse i Google Analytics, så det anses ikke som innsamling av personlige data.

Vi kan komme til å behandle enhver data i kommunikasjon du sender til oss i vårt kontaktskjema (“forespørselsdata”). Forespørselsdataen kan bli behandlet med sikte på å tilby, markedsføre eller selge relevante tjenester og produkter til deg. Den lovmessige basisen for behandling av forespørselsdata er samtykke.

Det rettslige grunnlag for behandling er en interesseavveining som skyldes at vi har en legitim interesse i å behandle disse personopplysningene, og at denne behandlingen anses å utgjøre svært liten risiko for deg.

Du har muligheten til å blokkere eller slette informasjonskapsler gjennom innstillingene i nettleseren din.

Les om hvordan du administrerer informasjonskapsler

Vi eller våre leverandører kan i tillegg lagre anonymiserte opplysninger om bruk av nettsidene utover det som fremgår her. Anonymiserte opplysninger kan ikke spores tilbake til deg, og regnes ikke som personopplysninger.

Potensielle kunder

Vi behandler personopplysninger om potensielle kunder. Det gjør vi for å drive markedsføring eller for å oppfylle en avtale om oppfølging. Opplysningene er hentet fra offentlige kilder, som virksomheters nettsider eller Brønnøysundregisteret, eller basert på visittkort eller tidligere korrespondanse.

Formålet med denne behandlingen av personopplysninger er å drive markedsføring rettet mot potensielle kunder og koordinere dette markedsarbeidet.

Blant opplysninger som behandles er:

 • Navn
 • Kontaktinformasjon, f.eks. e-postadresse eller tlf.nr.
 • merknader om tidligere korrespondanse
 • Dato for siste kontakt

Personopplysningene til potensielle kunder slettes kontinuerlig dersom de ikke blir kunde etter samtaler.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke jfr. EUs personvernforordning artikkel 6.1.a.

Personaladministrasjon

Vi behandler personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Blant opplysninger som behandles er:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Kontaktinformasjon
 • Bilde til hjemmeside
 • Lønnsopplysninger
 • Notater fra medarbeidersamtaler
 • CV og søknad
 • Stillingsbeskrivelse
 • Sykefravær

Lagring og sletterutiner for personalopplysninger om ansatte er beskrevet i personalhåndboken. Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet senest 6 måneder etter at søknadsprosessen er avsluttet, med mindre vedkommende blir ansatt.

Søknader og vedlegg blir delt internt med relevante personer i rekrutteringsprosessen og blir ikke delt utenfor virksomheten, bortsett fra i tilfeller hvor vi benytter rekrutteringsbyråer til å bistå oss i prosessen.

Hvis søknader og vedlegg lagres i mer enn 6 måneder, innhentes det et særskilt samtykke fra kandidaten.

Det rettslige grunnlag for behandling er oppfyllelse av kontrakt, rettslig forpliktelse eller samtykke, jfr artikkel 6.1.b, 6.1.c eller 6.1.a i EUs personvernforordning.

Nyhetsbrev/Informasjonsskriv

Vi sender kun informasjonsskriv til kunder med databehandleravtale.

Hvordan vi beskytter personopplysninger

Vi er opptatt av å beskytte personopplysninger, og har iverksatt fysiske, tekniske og administrative tiltak for å forsikre oss om at personopplysninger ikke kommer på avveie.

Vi utfører jevnlig risikovurderinger og vurderer ulike tiltak for å sikre at personopplysninger er tilstrekkelig godt beskyttet mot at uvedkommende får tilgang til dem eller at de blir slettet/endret.

Når vi må benytte samarbeidspartnere eller databehandlere forsikrer vi oss om at også de behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

Hvem vi kan utlevere personopplysninger til

Vi vil kunne oppgi personopplysninger:

 • Til våre databehandlere som behandler opplysninger på våre vegne. Disse underleverandørene er underlagt denne personvernerklæringen og skal kun behandle personopplysninger etter instruks fra oss.
 • I lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter.

Dine rettigheter

Du har rett til å:

 • Få vite hvilken informasjon vi har registrert om deg og få utlevert denne informasjonen. Les mer om retten til innsyn.
 • Kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller slettes. Les mer om sletting.
 • Trekke tilbake eller begrense eventuelle samtykker du har gitt oss.
 • Be oss begrense behandlingen av personopplysninger. Les mer om retten til begrensning.
 • Protestere mot behandling av personopplysninger hvis du mener at vi ikke har lovlig grunnlag for behandlingen. Les mer om å protestere.
 • Få utlevert dine personopplysninger til deg selv eller andre du ønsker å dele den med (dataportabilitet). Les mer om dataportabilitet.

Hvis du ønsker å utøve disse rettighetene, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon finner du øverst i personvernerklæringen.

Vennligst bemerk at utøvelse av disse rettighetene kan medføre at vi ikke kan levere våre tjenester til deg. Vi kan for eksempel ikke tilby våre tjenester dersom vi ikke kan behandle betalingsinformasjonen din.

Vi vil alltid be om at du legitimerer deg hvis du ønsker å benytte deg av disse rettighetene. Det er for å forsikre oss om at dine personopplysninger ikke blir utlevert til andre enn deg.

Hvis du mener at vi ikke følger disse vilkårene eller gjeldende lovgivning kan du klage til oss eller til Datatilsynet. Les mer om klage.

Endringer i vilkårene

Det kan bli nødvendig å endre denne personvernerklæringen. I så fall vil vi informere om det på en hensiktsmessig måte ut fra endringenes betydning. Du vil alltid finne siste versjon på våre nettsider.