Hjem>Rådgivning>Generasjonsskifte

Generasjonsskifte

-når den eldre generasjonen trer til side

En stor del av norske bedrifter er familieeide, og de utgjør en betydelig del av samlet verdiskaping i Norge. Familieeide selskaper ledes gjerne av eier(ne) som bidrar til stabilitet i form av stor ansvarsfølelse for resultater og ansatte. På den annen side viser statistikken at familiebedrifter er på det mest sårbare i perioder med overgang mellom generasjoner.

Ulike forhold kan gjøre det utfordrende å videreføre virksomheten i overgangsfasen:

Eierforhold (arv) og verdivurdering av selskapet kan skape konflikter og splid mellom ny leder og øvrige familiemedlemmer.
Det kan være utfordrende for den nye generasjonen av leder(e) å opprettholde balanse mellom forretningsmål (vekst, innovasjon og rekruttering) og familiens ønsker om å opprettholde verdier.

I overgangsperioder hvor begge generasjoner er involvert, kan det være utfordrende for den eldre generasjon å gi tilstrekkelig tillit til den nye generasjon som skal overta.

Å arve en lederposisjon kan være vanskelig. Etterfølgeren kan oppleve det utfordrende å oppnå respekt og gjennomslag hos ansatte som har lang fartstid i bedriften.

Mindre familiebedrifter er spesielt sårbare ved plutselig bortgang av familiebedriftens leder/eier. Det kan skape ustabilitet om det ikke finnes en plan for ledelse av selskapet.

Vi kan bistå med å gjøre
generasjonsovergangen smidig

En ny generasjon med motiverte og godt utdannede personer i familien gir muligheter. Nøkkelen til en vellykket overgang er god og tidlig planlegging. Når eierstruktur, roller, tidspunkt og ansvarsfordeling er avklart skriftlig, minskes sannsynligheten for konflikter.

Vi har god erfaring med å bistå familieselskaper med prosesser knyttet til generasjonsskifter og vi kan være sparringspartner for deg og familien på områder.

Vi kan bistå innenfor disse områdene:

Utarbeidelse av momenter til en skriftlig arveplan slik at tvil og misforståelser unngås.

Prinsipper for vurdering av verdsetting av selskaper og spørsmål og oppdatering av regler i forbindelse med arveavgift.

Objektiv økonomisk rådgiving til generasjonen som trer inn i selskapet.

Vil du vite mer om
våre tjenester?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat om hvilke regnskapstjenester som vil passe din bedrift.

Enten om du ønsker å gjøre hele eller deler av regnskapet selv, står vi klare for å bistå deg og din bedrift!

Fyll ut skjema,
så tar vi kontakt med deg