Hjem>Regnskap>Offentlig rapportering

Offentlig rapportering

Som næringsdrivende kan det være vanskelig å holde orden på alle regnskapsdatoer. Det er mange frister som må overholdes for å slippe gebyrer og tvangsmulkt. Jo større selskapet ditt er, desto mer er det å holde orden på. Vi kan avlaste deg, og sørge for presis og riktig rapportering til myndighetene.

Årsoppgjør, selvangivelse, ligningsdokumenter

Årsoppgaven konkluderer regnskapsåret og er den mest omfattende oppgaven vi utfører for våre kunder i løpet av året. Alt av bilag og dokumenter skal sammenføyes til ett dokument som beskriver resultatet til bedriften i forrige regnskapsår. God planlegging og tett dialog med våre kunder er viktig for å gjøre årsoppgjørsprosessen mest mulig effektiv.

MVA-oppgave

Virksomheter som er registrert i MVA-registrert er pliktige til å sende inn og betale merverdiavgift seks ganger i året. Ulike produkter og tjenester har forskjellige satser og innenfor enkelte bransjer kan reglene være komplekse. Vi har all nødvendig kunnskap om merverdiavgift og påtar oss å sende inn oppgaven på vegne av våre kunder.

Arbeidsgiveravgift

Alle arbeidsgivere må levere a-melding gjennom Altinn, annenhver måned. I a-meldingen registreres hvor mye bedriften skal betale i arbeidsgiveravgift. Avgiften regnes som en prosentandel av de ansattes brutto månedslønn. Overlater du lønnsadministrasjon til oss, tar vi ansvar for alt arbeid knyttet utregning og rapportering av arbeidsgiveravgiften.

Vil du vite mer om
våre regnskapstjenester?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat om hvilke regnskapstjenester som vil passe din bedrift.

Enten om du ønsker å gjøre hele eller deler av regnskapet selv, står vi klare for å bistå deg og din bedrift!

Fyll ut skjema,
så tar vi kontakt med deg