Det norske bruttonasjonalproduktet kommer til å falle kraftig i år. Med ny smittebølge er faren for nye nedstengelser til stede. Det vil ramme enkelte bransjer hardt, og bedrifter i disse bransjene kan belage seg på en kamp for å overleve.

Hvorfor er det viktig med kompetente regnskapsførere i tøffe økonomiske tider? Hva kan bedrifter kreve av sin regnskapsfører? Og, hvordan kan bedrifter komme styrket ut av krisen? Halvard Rype, daglig leder og rådgiver i Vingman deler i dette intervjuet noen tanker om dette.

9. oktober, 2020

Halvard, litt generelt først: Hvordan har regnskapsførerens rolle endret seg de siste årene?

«Tidligere var regnskapsføreren undervurdert i næringslivet, spesielt i små og mellomstore bedrifter. Mange eiere og styremedlemmer så på regnskapsføring som en kostbar utgift og skjønte ikke at de kunne utnytte regnskapsførerens kompetanse og innsikt til mer enn å føre bilag

Den teknologiske utviklingen har ført til at regnskapsførerens rolle har endret seg. Mye av den tradisjonelle bilagsføringen er i stor grad borte. I dag er regnskapsførerens rolle i større grad å være rådgiver for kundene. I takt med disse endringen har regnskapsføreren også blitt viktigere for bedrifter. Spesielt i disse Coronatider opplever vi at våre kunder verdsetter kompetansen til våre regnskapsførere i enda større grad.

Så hva innebærer det å være en god regnskapsfører i 2020?

I tillegg til å beherske debet og kredit forventes det i dag at regnskapsføreren har god oversikt over driften i selskapet til kunden. Regnskapsføreren må ha solid økonomisk forståelse, evne til å se kundens virksomhet i et helikopter perspektiv – og ikke minst interesse for kundens virksomhet. Man må være proaktiv og ikke redd for å stille «ubehagelige» spørsmål til kunden. Kort sagt, skal man gjøre seg fortjent til en rådgiverrolle må man tilføre kundene verdi. Samspillet med kunde er også viktig fordi kunden må gi regnskapsfører tilstrekkelig innsikt. En tett dialog begge veier er avgjørende.

Regnskapsførere som følger driften hos kundene tett oppdager faresignaler. Faresignalene er viktig for daglig leder som kan gjøre riktige valg – og ikke minst i tide. I krisesituasjoner er det spesielt viktig å være overvåken. –  Jeg vil påstå at en god regnskapsfører er daglig leders viktigste allierte under COVID-19.

Har du eksempler på hvordan regnskapsføreren er «Daglig leders viktigste allierte»

Ledere må ta beslutninger i et ekstremt usikkert miljø. “Cash is king” i krisetider, og mange selskap står overfor likviditetsutfordringer. Noen kjemper for å overleve og gjør alt de kan for å holde seg flytende så lenge som mulig. Noen har mer spillerom og kontantstrømmen deres har blitt mindre påvirket. De fleste ligger et sted mellom ytterpunktene. Felles for de fleste er at de trenger en samtalepartner som kan gi rådgivning for å planlegge økonomien på både kort og lang sikt.

Det er også krevende å holde seg oppdatert rundt støtteordninger og permitteringsregler som endrer seg fortløpende. Regjeringen har satt inn flere tiltak for å støtte virksomheter; alt fra kompensasjonsordninger, skatteutsettelser og ordninger for støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som er rammet av virusutbruddet. Regnskapsbyråene hjelper en rekke bedrifter og har derfor kunnskap om hvilke ordninger som er relevante for den enkelte virksomhet.

«En av de viktigste årsakene til at bedrifter går konkurs, er dårlig økonomistyring.»

Halvard Rype, daglig leder Vingman

«En av de viktigste årsakene til at bedrifter går konkurs, er dårlig økonomistyring.»

Halvard Rype, daglig leder Vingman

Hvilket råd vil du gi selskaper som befinner seg i krise?

Fokuser på økonomiplanlegging! En av de viktigste årsakene til at bedrifter går konkurs, er dårlig økonomistyring. Mange virksomheter har ikke oversikt over sin økonomiske situasjon og ingen plan for å komme seg gjennom krisen. De lever fra dag til dag og ber ikke om råd før kassen er tom. Da er det ofte for sent. Jeg kan ikke understreke hvor viktig det er å søke råd i tide!

Er det mulig å utnytte krisen og komme styrket ut av den på lang sikt?

Ja, helt klart.. Benytt krisen til å se muligheter! Som med enhver krise, vil noen ledere se muligheter. COVID-19 er ikke noe unntak.

Hvilke muligheter anbefaler du dine kunder å gripe?

I denne tiden har de fleste bedriftseiere og ledere hatt fokus på å sikre egen virksomhet. Tiden er nå inne for å tenke et skritt videre. Spør deg selv hva de beste kundene dine vil se etter når livet går tilbake til en ny normal. Svarene du kan komme på er nesten uendelige. Noen kunder kan trenge fleksibel finansiering. Andre vil kanskje ha behov for ny programvare eller verktøy for automatisering av lagerhold. Noen har behov for hjelp til utforming av kortsiktige kontrakter eller finansiering av nytt utstyr.

Men er dette tiden for å investere i nytt utstyr?

Ja, renten er lav og for de selskapene som opplever sviktende etterspørsel, men likevel har solid økonomi kan dette være riktig tidspunkt til å investere i fremtiden – f.eks. i nye IT-systemer eller ny e-handelsløsning. Slike prosjekter krever interne ressurser som nå kan være tilgjengelig. Fortjeneste og utbytte kommer senere hvis du gjør de riktige grepene nå!

Hvordan kan regnskapsføreren bistå sine kunder i slike prosjekter?

Regnskapsførere kan hjelpe med å evaluere vekstmuligheter, utvikle planer og sikre at kapital er på plass. De har innsikt i mange ulike selskaper.

Til slutt Halvard. Er det noe du ønsker å legge til?

Ta vare på ansatte, kunder og leverandører. Vær åpen og sørg for å kommunisere åpent med alle parter.  Den globale COVID-19-pandemien har gitt ledere de mest utfordrende tider i karrieren, men tenk også at dette er verdifull erfaring som man vil nyte godt av senere.

Ønsker du og din bedrift et uforpliktende møte med Halvard i Vingman? Fyll inn skjemaet så tar vi kontakt med deg.